El 24 de marzo Todolí Citrus Fundació va participar en la jornada cítrica organitzada per restaurants venecians en tapes i entrants elaborats amb els nostres cítrics.