Programa d’Acció Social de la Fundació Todoli Citrus

En aquesta secció es mostren els convenis que signem en col·laboració amb institucions de recerca o de matèria de benestar social, en aquests moments hem signat un conveni amb la Fundació Valencia Club de Futbol que té com objecte la realització d’activitats i projectes conjunts, encaminats a l’ajuda de persones en risc d’exclusió social.

CorBNrect

DARRERES NOTÍCIES PUBLICADES A LA WEB